Hořátev 122, 289 13 +420 315 558 977 info@plastimax.cz

Logistika

insert image

Abychom mohli dodržet sliby dané našim zákazníkům, má pro nás spolehlivost dodávek vysokou prioritu.

BALENÍ

Po domluvě se zákazníkem volíme vhodné typy obalů s ohledem na ochranu výrobků během transportu a optimalizaci nákladů. Používáme jednorázové i vratné obaly.

DOPRAVA

Z důvodu zvýšení flexibility rozvážíme značnou část naší produkce vlastními vozidly.

Ostatní dodávky realizujeme s využitím přepravních společností.

Vždy se pro Vás snažíme nalézt ekonomicky nejvýhodnější variantu.