Hořátev 122, 289 13 +420 315 558 977 info@plastimax.cz

  • Home
  • Služby
  • Kontrola/třídění průmyslových výrobků

KONTROLA / TŘÍDĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH VÝROBKŮ

insert image

Poskytujeme služby v oblasti kontroly a třídění průmyslových výrobků. Tyto činnosti provádíme na vlastním plně vybaveném pracovišti.

VIZUÁLNÍ KONTROLA A TŘÍDĚNÍ

Vizuální kontrolu provádíme na specializovaném pracovišti, kde naši zkušení pracovníci dle zadání provádějí zejména tyto činnosti:

– detekce shodných a neshodných výrobků

– třídění výrobků dle zadání

– kontrola množství, dokumentace

– ověření kompletnosti sestav

Podmínky pro tyto činnosti jsme schopni přizpůsobit specifickým požadavkům zákazníků. (osvětlení, přípravky, layout pracoviště, apod.)

KONTROLA POMOCÍ OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ

Pro tento typ kontroly výrobků jsme vybaveni odpovídajícím technickým zařízením.

– osvětlovací lupy renomovaných značek s různým zvětšením

– kontrolní mikroskopy

MĚŘENÍ

Rozměrovou kontrolu provádíme pomocí kalibrovaných měřidel včetně vystavení měrových protokolů.

– digitální měřicí optický přístroj

– digitální mikrometry, úchylkoměry a posuvná měřítka

– elektronické váhy pro stanovení přesného množství